Έγκαιρο και πλήρη εµβολιασµό όλων των ηλικιακών οµάδων µε τα προτεινόµενα από το Εθνικό Πρόγραµµα εµβόλια

 

- Άµεση συµπλήρωση των εµβολίων που καθυστέρησαν να χορηγηθούν

 

- Εκτός των παιδιών και των εφήβων, απαραίτητος είναι και ο εµβολιασµός των ενηλίκων και των εγκύων, καθώς και των ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες.

 

Γενικά επισηµαίνεται ότι:

 

- Ο εµβολιασµός είναι ασφαλής κατά την περίοδο της πανδηµίας εφόσον τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες προστασίας που περιλαµβάνουν την προσέλευση µε προγραµµατισµένα ραντεβού για τη µείωση του συνωστισµού στους χώρους αναµονής, µε µόνο έναν συνοδό αν είναι απαραίτητο και ακολουθώντας τις συστάσεις για χρήση µάσκας και υγιεινής των χεριών

 

- Ο εµβολιασµός ρουτίνας δεν αυξάνει την πιθανότητα λοίµωξης COVID-19

 

- Ο τυχαίος εµβολιασµός κατά την περίοδο επώασης του κοροναϊού δεν αυξάνει την πιθανότητα για εκδήλωση σοβαρότερης λοίµωξης ούτε µειώνει την αποτελεσµατικότητα ή την ασφάλεια του χορηγηθέντος εµβολίου

 

Ειδικές συστάσεις:

 

1. Στα ασυµπτωµατικά παιδιά ή τους ενήλικες που παραµένουν σε αποµόνωση στο σπίτι διότι:

 

- Εκτέθηκαν σε κρούσµα µε λοίµωξη COVID-19 (επαφές), είτε

 

- Είναι ύποπτα ή επιβεβαιωµένα κρούσµατα, ο εµβολιασµός αναβάλλεται για 14 ηµέρες και διενεργείται στη συνέχεια µε τα απαραίτητα µέτρα προστασίας

 

2. Στα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών που παραµένουν σε αποµόνωση στο σπίτι, αλλά αναπτύσσουν συµπτωµατολογία, ο εµβολιασµός αναβάλλεται για 14 ηµέρες και διενεργείται µετά την παρέλευση 14 τουλάχιστον ηµερών από την ύφεση των συµπτωµάτων.

 

3. Τα άτοµα των παραπάνω κατηγοριών που νοσηλεύονται µπορούν να εµβολιασθούν µετά την αποθεραπεία τους και πριν την έξοδό τους από το νοσοκοµείο

Βιβλιογραφία

 

1. Santoli JM, Lindley MC, DeSilva MB, et al. Effects of the COVID-19 Pandemic on Routine Pediatric Vaccine Ordering and Administration — United States, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 8 May 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6919e2

 

2. World Health Organization & United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). Immunization in the context of COVID-19 pandemic: frequently asked questions (FAQ), 16 April 2020. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331818

 

3. Public Health England: Vaccine Update; Issue 307, April 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment _data/file/882827/PHE_11652_VU_307_April_2020.pdf

Social 

To φαρμακείο μας

Untitled-1.png
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Επικοινωνία

Αγ. Γλυκερίας 35 
111 47 Γαλάτσι

21 0213 1185